"Akt Annah" nieznany rysunek Stanisława WyspiańskiegoAkt Annah, 1893

Akt Annah, 1893
Rysunek na verso pastelu Dziewczynka oparta o poręcz krzesła
Kredka, pap. żeberk. z filigr., 63,5 x 48
Nr inw. Rys.Pol.5773, nabyty 2 listopada 1928 roku od Franciszka Goldberg-Górskiego
Wywieziony w czasie II wojny światowej, rewindykowany z ZSRR 18 września 1956, nr rew. 5.


Podczas prac konserwatorskich nad pastelem Dziewczynka oparta o poręcz krzesła został odkryty nieznany dotąd rysunek Stanisława Wyspiańskiego przedstawiający Annah, modelkę Paula Gauguina. Była to mulatka z Jawy, z którą artysta zamieszkał po przyjeździe do Paryża w 1893 roku. Gauguin, którego Wyspiański poznał za pośrednictwem Władysława Ślewińskiego, pozwolił mu namalować portret jego egzotycznej modelki. Powstał wtedy zaginiony dziś niewielki olejny portret Annah przedstawiający jej głowę z profilu. Odkryty rysunek jest  całkowitą  nowością, ponieważ do tej pory poza wspomnianym obrazem nie notowano innych wizerunków Annah autorstwa Wyspiańskiego.
   
Dziewczynka oparta o poręcz krzesła, 1893
Dziewczynka oparta o poręcz krzesła, 1899
Pastel, pap. żeberk. z filigr., 63,5 x 48
Sygn. p. d.: 1899 | SW
Nr inw. Rys.Pol.5773, nabyty 2 listopada 1928 roku od Franciszka Goldberg-Górskiego
Wywieziony w czasie II wojny światowej, rewindykowany z ZSRR 18 września 1956, nr rew. 5.

Pastel, na odwrocie którego odkryty został "Akt Annah", przedstawia dziewczynkę opartą o poręcz krzesła i kryje w sobie jeszcze jedną zagadkę. Z powodu osypania się warstwy malarskiej wiadomo, że pod spodem znajdowała się inna kompozycja, która przedstawiała kobietę z kwiatem. Była to prawdopodobnie personifikacja z niezrealizowanego w kościele franciszkanów cyklu Cnoty i Występki

Nowinki