Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1904-1905

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |
Caritas (Madonna z Dzieciątkiem), 1904
Pastel, pap. z licznymi doklejonymi fragmentami, 199 × 82,5 (w świetle oprawy)
Nr inw. 129294, nabyty od rodziny Łepkowskich 1947. Pochodzi ze zbiorów prof. Wincentego Łepkowskiego z KrakowaPowrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |
Prezentowana tu kompozycja jest zaledwie fragmentem większej – górnej części projektu niezrealizowanego witraża Polonia. Na przestrzeni stu lat (projekt całości 1892–1894) stała się samodzielnie traktowanym obrazem. Decyzję tę podjął Wyspiański powodowany zamówieniami kolekcjonerów i tak w pierwotnym rozumieniu Madonna przeistoczyła się w alegorię Caritas – Miłosierdzia. Zasadniczym novum w tym przedstawieniu, które stało się powodem ostrej krytyki, było udomowienie czy też uzwyczajnienie Madonny. Wyspiański nadał kompozycji wymiar niemal świecki i rodzimy, przedstawiając kobietę z ludu tulącą niemowlę. Jednocześnie wyniósł codzienną scenę macierzyństwa do godności wielkiego misterium.
Rozwiązanie tej dekoracyjnej kompozycji sprawia imponujące wrażenie żywą barwą i nasyceniem kolorów. Dominują w niej ostre szafiry i żółcienie.

(fragment katalogu wystawy)