Jak meteor... Stanisław Wyspiański 1869-1907. Artyście w setną rocznicę śmierci

W związku z setną rocznicą śmierci tego wybitnego artysty chcielibyśmy zaprezentować szerokiej publiczności po raz pierwszy całą spuściznę Wyspiańskiego, zbieraną sukcesywnie w Muzeum od lat 20. XX w. Nasza kolekcja ukazuje wszechstronność talentu i zainteresowań artystycznych Wyspiańskiego na przykładach wybitnych dzieł, poczynając od portretów własnych i rodzinnych, wizerunków przyjaciół, pejzaży, projektów witraży i polichromii, mebli, kostiumów, winiet i przerywników, plakatów, okładek, rysunków inwentaryzacyjnych, przerysów detali architektonicznych, czy wreszcie tzw. zielnika. Zespół ten był zawsze silnie chroniony przez pokolenia kustoszy i konserwatorów i tak większość z tych obiektów była wystawiana jedynie okazjonalnie i bardzo rzadko ze względu na kruchość techniki, w jakiej zostały wykonane (osypująca się przy przemieszczaniu kredka pastelowa, kruchy papier podłoża, szkodliwość światła dziennego). Część tej kolekcji nie była nigdy eksponowana. Rocznica stwarza nam wyjątkową okazję do tak wszechstronnej prezentacji, jak również do poprawy lub wymiany starych opraw oraz ram, a także dla przeprowadzenia stosownych zabiegów konserwatorskich.

Obchody jubileuszowe stwarzają przede wszystkim wyjątkową możliwość ukazania bogactwa zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oeuvre Wyspiańskiego, mimo dotkliwych strat, w czasie dwóch wojen światowych. Specyfika techniki, którą najchętniej posługiwał się Wyspiański wyklucza organizację wielkiej, monograficznej wystawy obejmującej całokształt twórczości artysty, zatem ekspozycja jego wybitnych dzieł w połączeniu z pracami studyjnymi, nigdy z tego tytułu niewystawianymi, stwarza możliwość nowego spojrzenia na jego sztukę zarówno przez profesjonalistów jak i wielbicieli.

Dla podniesienia atrakcyjności wystawy zabiegamy również o wypożyczenie kilku cennych dzieł Wyspiańskiego, znajdujących się w kolekcjach prywatnych w Warszawie.


Rok 2007 rokiem Stanisława Wyspiańskiego

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2006 r.  w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański (1869-1907) – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarz, rysownik, pisarz, inscenizator teatralny i genialny wizjoner. Twórca pięknych przedmiotów użytkowych, wielu dzieł literackich, a przede wszystkim wielkiego dramatu "Wesele". Jeden z pierwszych w Europie artystów uprawiających wszystkie rodzaje sztuk. Łączył skromność i rzetelność artystyczną z oryginalną wyobraźnią. Swoim życiem i dziełem definiował człowieka jako istotę twórczą, w pełni odpowiedzialną za swój indywidualny los i za sposób budowania więzi międzyludzkich. Podejmując dialog ze swoimi współczesnymi i tradycją narodową, w swoich dziełach nieustannie stawiał pytania istotne kiedyś i dziś. Inspirował i inspiruje najwybitniejszych polskich twórców. Stanisław Wyspiański to artysta, który odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świadomości narodowej. W roku 2007 przypada setna rocznica śmierci tej wybitnej postaci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego.

Marszałek sejmu: M. Jurek
Na podstawie: Monitor Polski, 2006, nr 089, poz. 917.