Katalog prac Stanisława Wyspiańskiego w zbiorach Muzeum Narodowgo w Warszawie

Jak meteor... Stanisław Wyspiański (1869-1907) Artyście w setną rocznicę śmierci. 

Katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Katalog zawiera omówienie historii tworzenia kolekcji w Muzeum Narodowym w Warszawie, kalendarium życia i twórczości, katalog prac uzupełniony glossami objaśniającymi, wybór bibliografii. W publikacji zamieszczono ponad 150 fotografii.
Redakcja naukowa katalogu: Elżbieta Charazińska
Autorzy: Elżbieta Charazińska, Anna Rudzińska, Ewa Milicer, Andrzej Dzięciołowski
przy współpracy: Danuty Jackiewicz-Mądrach i Anny Masłowskiej
Projekt graficzny i realizacja katalogu: Grzegorz Laszuk
Redakcja: Zofia Jurkowlaniec

Spis treści katalogu:

Ferdynand B. Ruszczyc
Słowo wstępne ...s. 9
Elżbieta Charazińska
Wprowadzenie ...s. 10
Anna Rudzińska
Kalendarium życia i twórczości ...s. 21
KATALOG
Nota redakcyjna i skróty techniczno-bibliograficzne...s. 42
I. Malarstwo olejne, pastele, akwarele i rysunki ...s. 45
(Elżbieta Charazińska, Anna Rudzińska, Andrzej Dzięciołowski, Danuta Jackiewicz)
II. Rękopisy ...s. 161
(Anna Rudzińska, Anna Masłowska)
III. Projekty graficzne i druki autorskie ...s. 173
(Ewa Milicer)
IV. Dokumenty i fotografie ...s. 187
(Anna Rudzińska, Ewa Milicer, Danuta Jackiewicz, Anna Masłowska)
Wybór bibliografii...207

Nakład wyczerpany
ISBN 978-83-7100-960-0