Szkice oraz zielnik


 

Verso pastelu Pudicitia: akt kobiecy stojący, ok. 1892

Ołówek, papier, 60 x 46
Zakup od Franciszka Goldberg-Górskiego 1928, nr inw. 73883Ogień, szkic, ok. 1897

Ołówek, papier, 41,8 x 20 cm
Sygnowany monogramem wiązanym z prawej u dołu: SW
Dar Jakuba i Aliny Glassów 1935, nr inw. Rys.Pol.13583
Jasnota gajowiec (Pokrzywka niebieska tęga), karta z Zielnika Stanisława Wyspiańskiego, 1896

Ołówek, akwarela, papier
nr inw. Rkps 924
Studia roślin zgromadzonych w szkicowniku zwanym Zielnikiem powstały w trakcie pracy nad polichromią kościoła w Bieczu. Wyspiański zbierał motywy podczas wędrówek nad Wisłę, na Bielany i w okolice Panieńskich Skałek. Rysowane z botaniczną precyzją rośliny opatrywał własnymi nazwami.