Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1904-1905

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |Witraże i dekoracja Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, 1904Fotografie: Jan RusińskiGłowa Apollina, z witraża Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, 1905
Lit., pap., 34,9 × 32,5 [43,5 × 37,9]
Nr inw. Gr.Pol.21280, w Muzeum od 1939 depozyt Leopolda Wellisza, nabyty 17 grudnia 1964. Wywieziony w czasie II wojny światowej, rewindykowany z ZSRR 18 września 1956Powrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |


W 1903 Towarzystwo Lekarskie uzyskało od zarządu miasta Krakowa parcelę przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Gmach „Domu Towarzystwa Lekarskiego”, bo tak go pierwotnie nazywano, zaprojektował architekt Władysław Kaczmarski, a jego fasadę – J. Sowiński. Siedziba Towarzystwa Lekarskiego miała być najnowocześniej wyposażoną budowlą w ówczesnym Krakowie (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność). Projekt wnętrza prezes Towarzystwa, prof. Julian Nowak, powierzył Wyspiańskiemu. Zaangażowanie Wyspiańskiego do tego przedsięwzięcia nie było przypadkowe, prof. Nowak był bowiem od lat wielbicielem sztuki Wyspiańskiego i jego przyjacielem. Planując wnętrza, w dekoracji ścian i elementów wyposażenia artysta wykorzystał motyw kwiatów, których liczne studia znajdują się w Zielniku artysty. Przetworzone pelargonie zdobią salę posiedzeń (powtórzone w ornamencie kilimów i zasłon; niezachowane), zaś róże – czytelnię. Salę posiedzeń Wyspiański zaopatrzył w meble. Do centralnego okna paradnej klatki schodowej obmyślił monumentalny witraż przedstawiający boga słońca – Apolla, nawiązujący tematycznie do kopernikańskiego systemu słonecznego i do patrona Towarzystwa – Kopernika. Kolorystyka klatki schodowej utrzymana w kolorze żółtozłotym symbolizuje światło słońca – Apolla, ku któremu zwracają się liście i kwiaty kasztanowca przekształcone w ornament zdobiący balustradę. Projekt „Domu Towarzystwa Lekarskiego” został zrealizowany w 1904, a poświęcenie i uroczyste otwarcie nastąpiło 2 marca 1905.

(fragment katalogu wystawy)